Anadolu Lisesi

EN Okulları College

ENLanguage

Günümüzde önemi tartışılamaz İngilizce ve ikinci yabancı dilolarak öğrenme ve kullanmada en kolay adapte olunan Almanca altyapısı tüm öğrencilere kazandırılmaktadır. Ayrıca En Koleji öğrencileri 9.sınıfta hızlandırılmış müfredat ile hangi okuldan gelirse gelsin dil kullanım becerilerini Yabancı öğretmenler ile geliştirirken hem eğlenmekte hem de ezberlemeden, derinlemesine kavrayıp uygulayarak kalıcı dil edinme süreçlerini bir üst seviyeye taşımaktadırlar.  Daha önceden ikinci yabancı dili görmeyen öğrenciler için de eş zamanlı Dil Geliştirme programı uygulanmaktadır. İngilizce ve Almanca dillerinden her ikisine dair filolojik bilgiye sahip öğretmenler eşliğinde kavramlar her iki dilde de açıklanarak anlatıldığı için öğrencilerimiz 10. Sınıfa geçtiklerinde geçen yıllardaki açıklarını kapatmış olurlar. Asıl amaç mühendis olmuş ama yabancı lisana hakim olamamış bireyler değil meslek grubu ne olursa olsun kendi alanında uzman ve bunu en az bir yabancı dil ile sunabilen bireyler yetiştirmektir. EN College’de yabancı dil Temel eğitim taşlarındandır.

İsteyen aileleriz için de ayrıca Toefl, Cambridge ve Oxford grubu sınavlarına yönelik çalışmalar da sunulmaktadır.

ROBEN-İNOVASYON LİDERİ Başımıza icat çıkarın!

STEM (Bilim, Teknoloji,Mühendislik ve Matematik)  tabanlı eğitim sistemimizin somutlaştırmaya yönelik yapmış olduğu çalışmalarda öğrencilere fen, matematik gibi dersleri sevdirmek ve bu derslerden alınan kazanımların rasyonel bir şekilde işlenip yaşama aktarılmasını sağlamaktayız. Tüm kademelerde farklı konseptlerde uygulanan çalışmalarımız ile geleceğin yetenekli mühendislerini yetiştiriyoruz.

Öğrencilerimiz yılsonları girecek oldukları Türkiye ve dünya çaplı yarışmalara hazırlıklarını yaparken aynı zamanda kurumlarımız arasında belirlediğimiz temalar tabanlı çalışmaları da yaparak hep pratik olarak el yatkınlığı ve kurmuş oldukları hipotezlerini uygulama şansına sahip olurlarken aynı zamanda tecrübelerini de geliştirmektedirler. Yaratıcılık, problem çözme becerisi ve somutlama gibi davranışların desteklendiği bu çalışmalar öğrencileri başarıya daha da  yaklaştırmakta , sadece ders değil aynı zamanda pratik alanda da onlara başarı kazanmayı öğretmektedir.

Tasarlanılan robotlarına uygun yazılımları da kendileri geliştiren öğrencilerimiz bir sorun karşısında çaba harcayan, yetenekli, yaratıcı ve çözüm odaklı bireyler olarak yetişirler.

İşin kodlama boyutunda da öğrenciler ister tablet ile ister bilgisayar ile kendilerine yapmış oldukları robotları yönetme yetenekleri kazanırken büyük bir sorumluluk bilinci geliştirmektedirler. Ayrıca yazılımın yaşamış olduğumuz teknoloji çağındaki önemini kavrarken aynı zamanda da bilişimsel düşünce becerilerini de geliştirirler.

ENScience

Üniversiteye Hazırlık Grubu Öğrencilerimiz fizik, kimya ve biyoloji gibi derslerini akademik donanıma sahip öğretmenleri ile öğrendikten sonra yine bu derslerini profesyonel öğretmenleri gözetiminde laboratuar ortamında uygulayarak somutlaştırmaktadırlar. Bu da bu grup öğrencilerimize üniversiteye hazırlık maratonunda önemli yer tutan branşları somutlaştırarak öğrenme imkanı sunarken tüm yayın gruplarından soruların üniversite sınavı sorularına muhakeme yetenekleri ile cevap verebilme yetisini kazandırır. Merak duygusunun önü açılarak öğrenme ve keşfetmeye doğru yönlendirilen öğrenciler ENScience sayesinde Junior Science People olarak mezun olurlar.

Radyo En

Kurumlar içi yayın yapan radyomuz, bütün öğrencilerimize sosyal platformlarda kendini temsil etme yetisini kazandırmak üzere yola çıkmıştır. Unutulan bir kavram olan münazarayı öğrencilerimize tekrar hatırlatmak ve kendi müfredatımız çerçevesinde belirlediğimiz konularda tartışma ortamı yaratarak özgür düşünce ortamını kazandırmak temel amacımızdır. Öğrencilerimiz saygıyı, hoşgörüyü ve empatiyi de aynı zamanda öğrenmektedirler. Sadece konuşmacı değil aynı zamanda dinleyici olarak da bu hizmetten faydalanmaktadırlar. Geleceğin medyacılarına da bu sayede destek olmaktayız.

EN Press Basılı Medya

Görsel medya okuryazarlığı ve Kitap kulüplerinin ortak çalışmaları ile oluşan okul gazetemiz okulumuzun daha iyi temsil edilmesi adına okulumuzda uygulanan eğitim, sanat, spor ve diğer çalışmaları anlatmanın yanı sıra bilimsel, sosyal ve güncel olayların da nabzını tutmaktadır. Bütün öğrencilerimize bu alanda görev düşmekte ve bütün kulüplerimiz kendilerini en iyi şekilde basına aktarma amacıyla ellerinden gelenin en iyisini yapmaktadırlar.

 

Neden EN Okulları?

Çünkü EN Okullarında Öğrencimiz,

Kalabalık sınıflarda kaybolmaz.
Teknolojik imkânlar ile İnovatif bir Okulda okumanın Keyfini sürer.
Yurt içi ve Yurt dışı yapılan sınavlar ile objektif ve küresel bir açıdan kendini değerlendirir.
Gölge öğretmenleri aracılığı ile Akademik gelişimin yanı sıra Sosyal gelişimde de destek alır.
Bireysel ve Takım sporlarında Etkin bir eğitim alarak akademik başarısını spor başarıları ile de taçlandırabilir. Ayrıca il içi ve iller arası turnuvalarda yarışma şansı elde edebilir.
Sanat etkinlikleri ile yerli birer Picasso ya da Beethoven olabilir.
Seçeceği iki müzik aletinde hafta içi ve hafta sonu kulüplerindeki çalışma ve azmi ile profesyonel bir seviyeye gelebilir.
Seramik, heykel, ebru ve çizim gibi dallarda kendinizi geliştirebilir, sanatçı bir kimlik kazanabilir.
Tüm Bu etkinlikleri profesyonel olarak yapabilmenin yanı sıra hobi olarak da yapıp bu yolla deşarj olabilir.
Yapacak olduğu deneyler ile Tubitak ve yabancı yarışmalarda ülkemizi temsil edebilir.
Uygulanan ENEXAM programı çerçevesinde YKS sınavı gibi bakanlığımızca yapılan Yükseköğrenime Kabul Sınavları için gerekli Soru çözümü, Destek Konu anlatımı ve Etüt çalışmalarını alıp Sınav maratonunda başka hiçbir kuruma ihtiyaç duymaz.
Ana Okulundan Üniversiteye Kadarki zorlu süreçte kendini yalnız hissetmez tüm kademelerde destek alabilir.
Veli bilgilendirme sistemi ile anlık bilgi akışı sayesinde daha planlı ve daha başarılı olabilir.
Ülkemizde her gün büyüyen okullarımız ile Eğitime Gönül veren Kocaman Bir ailenin üyesi olabilir.


E-OKUL | OKULİSTİK | BİLFEN | EXSPRESS PUBLISHING | TOEFL | MATKING YAYINLARI | EN YAYINLARI | YASİNCOSKUN | MEBBİS | MEB | E-TWINNING | BEYAZ BAYRAK | EN MEDYA
AYDOĞDU MAHALLESİ 1266 SOKAK EVKA-1 (TOKİ EVLERİ) BUCA İZMİR | 0(232) 501 34 94