THE BEST

Bilingual,Engineering,Science and Technology : The BEST
Kuruluşta kendimize hedef aldığımız eğitim alanında EN iyileri yapma yolunda bilimi rehber edinen bir kurum olarak adımıza yakışır şekilde yepyeni bir eğitim modeli ile gelecek kuşaklar yetiştirmeye devam ediyoruz. Kendi formatımızda bulunan bu uygulama ile okul öncesinden üniversiteye kadar olan zorlu maratonda donanımlı bireyler yetiştirme için gerekli olan olanakları kurumlarımızda eğitim alan tüm öğrencilerimize zorunlu müfredat kazanımları ile benimsetiyoruz.
Küreselleşen ve gittikçe küçülen dünyada yabancı dilin önemi artık tartışmasız benimsenen bir gerçek ve bu bağlamda yalnızca bir yabancı dil de yetmemektedir. Bilingual B kapsamında akademik donanım bakımından en iyi bireyler yetiştirme adına okul öncesinden liseye kadar bütün öğrencilerimize iki dilde okuryazar olmayı garanti ediyoruz. Kanada’daki York Üniversitesi’nden Ellen Bialystok ve Çin’deki Nanjin Üniversitesi’nden meslektaşları da çocukların çalışma belleklerini kullanmalarını gerektiren ve hatırlama becerilerinin ölçüldüğü bazı testlerde, iki dilli yetişen çocukların, tek dilli yetişenlere göre daha başarılı olduğunu bulmuştur. Bunların yanı sıra, iki dilli çocuklar karmaşık düşünme görevlerinde de daha iyi performans sergilemektedir. Tüm bu araştırmaların ortaya koyduğu tek dilli ve iki dilli çocuklar arasındaki bilişsel farklılıklar, birden fazla dil öğrenmenin, gelişmekte olan beynin yapısını farklı etkilediğini düşündürüyor. Bilim insanlarına göre, iki dille yetişen çocukların beyinlerinin kimi kısımlarını, tek dille yetişen çocuklara göre daha çok kullanmaları bu farkları yaratmakta.
Bu Kapsamda Engineering E ile bizler öğrencilerimize küçük yaşlardan mühendislik bilgi ve becerilerinin kazandırılması için uygun ortamları onlara sağlıyor ve bu alana yeteneği olan öğrencilerimizin ufkunu açarak çekirdekten yetişen bilinçli mühendisler olmalarını ve üreten toplumun en önde gelen fertleri olmaları için gereken koşulları onlara sağlıyoruz.
Science S formatıyla da onlara bilimi rehber edinme ve geleceği en iyi karşılama ve inovasyon devrinde geri kalmama için gerekli koşullara sahip laboratuarlarda deney ve gözlem yapabilmelerini sağlıyoruz.
Yaparak ve yaşayarak öğrenen, tecrübe edinen öğrencilerimiz Technology T ile de kendilerine sunulan teknolojik imkânları en iyi şekilde değerlendirerek çift dilli eğitim laboratuarında öğrendikleri dili pekiştirirken mühendislik becerilerini yapay zeka ardünyo ve robotik kodlama gibi teknolojik olanaklar ile perçinliyor ve teknolojiyi profesyonel öğretmenlerinin rehberliğinde en iyi şekilde kullanmayı öğreniyorlar. Ayrıca, zaman yönetimi, ekip ruhu, liderlik ve görsel medya okuryazarlığı gibi son derece önemli alanlarda da eğitim alarak geleceğin Enleri olma yolunda çalışıyor başta ailesi olmak üzere ülkemize ve dünyaya faydalı bireyler olarak yetişiyorlar.
“Gelecek Görevini En iyi Yapanlarındır.” The BEST= EN Over At This Website cheap personal statement writers.